12_C4_Sóng điện từ

Welcome to your 12_C4_Sóng điện từ

1. 
Sóng điện từ và sóng cơ học khác nhau về

2. 
Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, người ta sử dụng cách biến điệu biên độ, tức là làm cho biên độ của sóng điện từ cao tần (gọi là sóng mang) biến thiên theo thời gian với tần số bằng tần số của dao động âm tần. Cho tần số sóng mang là 800 kHz. Khi dao động âm tần có tần số 1000 Hz thực hiện một dao động toàn phần thì dao động cao tần thực hiện được số dao động toàn phần là

3. 
Sóng điện từ nào sau đây có khả năng xuyên qua tần điện li?

4. 
Sóng điện từ và sóng cơ học không có chung tính chất nào dưới đây?

5. 
Sóng điện từ nào sau đây bị phản xạ mạnh nhất ở tầng điện li?

6. 
Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào dưới đây là sai?

7. 
Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ?

8. 
Khi nói về dao động điện từ trong mạch dao động LC lí tưởng, phát biểu nào sau đây sai?

9. 
Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian

10. 
Trong các thiết bị điện tử nào sau đây có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến?

11. 
Trong sóng điện từ, dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn luôn

12. 
Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào dưới đây là sai?

13. 
Trong “máy bắn tốc độ” xe cộ trên đường

14. 
Chọn câu đúng khi nói về sóng vô tuyến

15. 
Tại Hà Nội, một máy đang phát sóng điện từ. Xét một phương truyền có phương thẳng đứng hướng lên. Vào thời điểm t, tại điểm M trên phương truyền, vectơ cảm ứng từ đang có độ lớn cực đại và hướng về phía Nam. Khi đó vectơ cường độ điện trường có

16. 
Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ?

17. 
Anten của máy thu thanh có nhiệm vụ nào sau đây?

18. 
Trong sơ đồ của một máy phát sóng vô tuyến điện, không có mạch

19. 
Sóng điện từ là quá trình lan truyền của điện từ trường biến thiên, trong không gian. Khi nói về quan hệ giữa điện trường và từ trường của điện từ trường trên thì kết luận nào sau đây là đúng?

20. 
Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh dùng vô tuyến không có bộ phận nào dưới đây?

21. 
Nguyên tắc thu sóng điện từ dựa vào

22. 
Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây sai?

23. 
Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm thuần biến thiên điều hòa theo thời gian

24. 
Sóng điện từ

25. 
Trong thông tin liên lạc dưới nước, người ta thường dùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *