Sự khác nhau giữa độ dịch chuyển (d) và quãng đường (S)

Độ dịch chuyển (d) Quãng đường (s)
Là đại lượng véc tơ Là đại lượng vô hướng
Cho biết độ dài và hướng sự thay đổi vị trí của một vật Cho biết độ dài mà vật đi được trong suốt quá trình chuyển động
Khi một vật chuyển động thẳng và không đổi chiều thì độ lớn của độ dịch chuyển và quãng đường đi được bằng nhau (d=s) Khi một vật chuyển động thẳng và có đổi chiều thì độ lớn của độ dịch chuyển và quãng đường đi được bằng nhau (d#s)
Có thể nhận giá trị dương, âm, hoặc bằng 0 Là đại lượng không âm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *