COn lắc đơn treo trong xe chạy trên mặt phẳng nghiêng

Con lắc đơn có chiều dài $l=1(m)$ dao động điều hoà được treo trong một xe chạy trên mặt phẳng nghiêng góc $\alpha =30{}^\circ $ so với mặt ngang. Khối lượng quả cầu là $m=100\sqrt{3}(g)$. Tìm vị trí cân bằng, lực căng dây và chu kì dao động nhỏ của con lắc khi xe trượt không ma sát xuống mặt phẳng nghiêng.

Giải:

Khi xe trượt không ma sát xuống mặt phẳng nghiêng thì xe chuyển động nhanh dần đều với gia tốc: $a=g.\sin \alpha $

Ở vị trí cân bằng: $\vec{P}+\vec{T}+{{\vec{F}}_{qt}}=\vec{0}$          (*)

Chiếu (*) lên $Ox$: $T\sin \beta -{{F}_{qt}}\cos \alpha =0$      (1)

Chiếu (*) lên $Oy$: $T\cos \beta +{{F}_{qt}}\sin \alpha -P=0$  (2)

Từ (1) và (2)

$\Rightarrow \tan \beta =\frac{ma\cos \alpha }{-ma\sin \alpha +mg}$

$=\frac{g\sin \alpha \cos \alpha }{-g{{\sin }^{2}}\alpha +g}\Leftrightarrow \tan \beta =\frac{\sin \alpha \cos \alpha }{{{\cos }^{2}}\alpha }$

$\Rightarrow \tan \beta =\tan \alpha \Leftrightarrow \alpha =\beta $

Vậy khi con lắc ở vị trí cân bằng phương

sợi dây hợp với phương thẳng đứng gớc

$\alpha =\beta =30{}^\circ $, hay phương sợi dây vuông

góc với mặt phẳng nghiêng.

Lực căng dây:

Từ (1)$\Rightarrow T=\frac{{{F}_{qt}}\cos \alpha }{\sin \beta }=\frac{mg\sin \alpha \cos \alpha }{\sin \alpha }$

$=mg\cos \alpha =0,1.\sqrt{3}.10.\frac{\sqrt{3}}{2}=1,5(N)$

Ta coi con lắc dao động trong trọng lực hiệu dụng

$P’=mg’=T\Rightarrow g’=\frac{T}{m}=\frac{1,5}{0,1.\sqrt{3}}=8,66(m/{{s}^{2}})$

Chu kì con lắc là: $T’=2\pi \sqrt{\frac{l}{g’}}=2\pi \sqrt{\frac{1}{8,66}}=2,13(s)$

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *