Khi con lắc đi đến vị trí có góc lệch 60 độ thì dây treo tuột ra

Một con lắc đơn gồm vật nặng có khối lượng $m=200(g)$, chiều dài dây $l=0.25(m)$ treo tại nơi có $g=10(m/{{s}^{2}})$. Bỏ qua ma sát.

  1. Tính cơ năng của con lắc.
  2. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng góc ${{\alpha }_{0}}=90{}^\circ $ rồi thả không vận tốc đầu. Tính vận tốc vật khi vật qua vị trí cân bằng và khi góc lệch dây treo là $60{}^\circ $.
  3. Tính góc lệch $\alpha $ khi động năng bằng 3 thế năng.
  4. Giả sử khi con lắc đi đến vị trí có góc lệch $60{}^\circ $ thì dây treo tuột ra. Lập phương trình quỹ đạo của vật.

Giải:

  1. Chọn gốc thế năng ở vị trí cân bằng.

Cơ năng: $E=mgl\left( 1-\cos {{\alpha }_{0}} \right)=0,2.10.0,25.\left( 1-\cos 90{}^\circ  \right)=0,5(J)$

  1. Chứng minh để có: $v=\pm \sqrt{2gl\left( \cos \alpha -\cos {{\alpha }_{0}} \right)}$

Ở vị trí cân bằng: $\alpha =0\Rightarrow \cos \alpha =\cos 0{}^\circ =1$

${{v}_{0}}=\pm \sqrt{2gl\left( 1-\cos {{\alpha }_{0}} \right)}=\pm \sqrt{2.10.0,25\left( 1-\cos 90{}^\circ  \right)}=\pm \sqrt{5}(m/s)$

Khi góc $\alpha =60{}^\circ $ ta có: $v=\pm \sqrt{2gl\left( \cos \alpha -\cos {{\alpha }_{0}} \right)} $

$ =\pm \sqrt{2.10.0,25\left( \frac{1}{2}-0 \right)}=\pm \sqrt{2,5}(m/s)$

  1. Khi động năng bằng ba lần thế năng: ${{W}_{d}}=3{{W}_{t}}$

$W={{W}_{d}}+{{W}_{t}}\Rightarrow W=4{{W}_{t}}\Leftrightarrow mgl\left( 1-\cos {{\alpha }_{0}} \right) $

$ =4mgl\left( 1-\cos \alpha  \right)\Leftrightarrow \cos \alpha =\frac{3+\cos {{\alpha }_{0}}}{4}=0,75\Rightarrow \alpha =41,4{}^\circ $d. Khi con lắc đi lên vị trí có góc lệch $60{}^\circ $ thì lúc này vận tốc của vật là $\left| v \right|=\sqrt{2,5}(m/s)$; dây treo tuột ra; chuyển động tiếp theo của vật là chuyển động của vật được coi như ném xiên góc $\alpha =60{}^\circ $ so với phương ngang.

Chọn gốc tọa độ $O’xy$ với$O’x$ nằm ngang, $O’y$ thẳng đứng hướng lên. Chuyển động của vật là tổng hợp của hai chuyển động:

  • Thẳng đều theo phương ngang $O’x$, với: $\left\{ \begin{align} & {{v}_{O’x}}=v\cos \alpha  \\ & x={{v}_{O’x}}.t=v.t.\cos \alpha  \\\end{align} \right.$(2)
  • Biến đổi đều theo phương thẳng đứng $O’y$, với $a=-g$ với:  $\left\{ \begin{align} & {{v}_{O’y}}=v\sin \alpha  \\ & y=vt\sin \alpha -\frac{g{{t}^{2}}}{2} \\ \end{align} \right.$(3)

Từ (2) $\Rightarrow t=\frac{x}{v\cos \alpha }$; thế vào (3) ta được:

$y=\tan \alpha -\frac{g}{2{{v}^{2}}{{\cos }^{2}}\alpha }{{x}^{2}}=\sqrt{3}-\frac{10}{2.2,5.{{\cos }^{2}}60{}^\circ }{{x}^{2}}=\sqrt{3}-8{{x}^{2}}$ (*)

Phương trình (*) là phương trình quỹ đạo chuyển động của vật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *