Luyện đề sao cho hiệu quả?

Muốn leo lên đỉnh núi cao cũng phải bước chân từ chân núi; Vì thế, để có điểm cao trong kì thi các em cũng phải bắt đầu từ các câu dễ. Muốn có điểm 10, em phải đạt điểm 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 cho nên đừng bao giờ để sai các câu dễ (theo cấu trúc đề thi của Bộ thì lí thuyết và bài tập cơ bản chiếm 70% tương đương 28 câu sắp xếp từ câu 1 đến câu 28) do đó trong 28 câu này em không được quyền làm sai bất cứ câu nào. Nếu trong quá trình luyện đề mà để sai 1 câu trong phần này thì cần dừng lại, ôn tập, củng cố lí thuyết cơ bản thật chắc vào rồi hãy quay lại luyện đề tiếp. Tốt nhất sau khi ôn tập củng cố rồi thì tìm những đề của các trường, các sở tổ chức thi thử (nguồn đề chất lượng) tự làm cho chắc 28 câu đã;

Tiếp theo cần giải quyết được các câu từ 29 đến 35: Đây là các câu thuộc mức độ vận dụng cao phải tư duy và tính toán nhiều, tuy nhiên với học sinh thật sự khá  thì các câu ở mức này vẫn giải quyết được;

Từ câu 36,37,38 dành cho các em giỏi thật sự và tư duy tính toán nhanh;

Câu 39, 40 siêu giỏi và hên xui rồi. Tuy nhiên xác xuất đúng mỗi câu vẫn là 25% vì thế tội gì mà không thử cơ chứ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *