Những điều cần biết về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

 1. Lịch thi chính thức: ngày 7 + 8/7/2022
 2. Lịch thi chi tiết
 3. Học sinh phải thi những môn nào?
  Phải thi tổng cộng 4 bài thi; Trong đó:
  – Môn Toán, theo hình thức trắc nghiệm (đề có 50 câu trắc nghiệm được sắp xếp nội dung kiến thức từ dễ đến khó, làm bài trong thời gian 90 phút, không kể thời gian giao đề).
  – Môn: Ngoại ngữ (Tiếng Anh; Tiếng Pháp; Tiếng Đức;….), theo hình thức trắc nghiệm (đề có 50 câu, làm trong 60 phút).
  – Môn: Ngữ Văn: Theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút;
  – Một bài thi tổ hợp do học sinh tự đăng kí 1 trong 2 tổ hợp Tự nhiên (gồm các môn: Vật Lí – Hoá Học – Sinh Học), tổ hợp Xã hội (gồm các môn: Lịch Sử – Địa Lí – Giáo dục công dân)  mỗi môn có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài của mỗi môn là 50 phút; Ở bài thi tổ hợp học sinh sẽ làm lần lượt các môn theo thứ tự, xong 1 môn giám thị sẽ thu lại đề (khi hết giờ của môn đó) và phát đề môn tiếp theo;
  Lưu ý đối với bài thi tổ hợp học sinh làm bài trên phiếu trắc nghiệm có 120 câu (môn 1 tô ô trả lời từ Câu 1 đến câu 40; Môn 2 tô ô trả lời từ câu 41 đến câu 80, môn 3 tô câu trả lời từ câu 81 đến câu 120)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *