Ôn tập dao động điều hoà

Đề dành cho học sinh 12 ôn tập kiểm tra cuối chương I – Dao động điều hoà; Đề gồm 50 câu hỏi được sắp xếp từ dễ đến khó (theo cấu trúc đề thi tốt nghiệp của Bộ); Thời gian làm bài không hạn chế (vì ôn tập mà); Các em làm cẩn thận; Dò lại đáp án và đối chiếu đáp án đúng sau khi nộp bài;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *