12_Các loại tia

Welcome to your 12_Các loại tia

1. 
Chọn phát biểu sai

2. 
Chọn phát biểu đúng về ứng dụng của quang phổ liên tục:

3. 
Chọn phát biểu sai:

4. 
Chọn phát biểu sai:

5. 
Chọn phát biểu sai về quang phổ vạch phát xạ:

6. 
Một đèn phát ra bức xạ có tần số \[f=10^{14}\] Hz. Bức xạ này thuộc vùng nào của thang sóng điện từ

7. 
Chọn phát biểu sai về quang phổ vạch hấp thụ:

8. 
Chọn câu sai

9. 
Chùm tia ló ra khỏi lăng kính trong một máy quang phổ, trước khi đi qua thấu kính của buồng ảnh là:

10. 
Chọn câu đúng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *