Trắc nghiệm 12: Các loại quang phổ

Welcome to your Trắc nghiệm 12: Các loại quang phổ

1. 
Chọn phát biểu sai về quang phổ vạch hấp thụ:

2. 
Chọn phát biểu sai:

3. 
Chọn phát biểu sai về quang phổ vạch phát xạ:

4. 
Chọn phát biểu sai

5. 
Chọn phát biểu sai:

6. 
Chọn câu đúng.

7. 
Chọn phát biểu đúng về ứng dụng của quang phổ liên tục:

8. 
Một đèn phát ra bức xạ có tần số \( f=10^{14} Hz \). Bức xạ này thuộc vùng nào của thang sóng điện từ

9. 
Chọn câu sai

10. 
Chùm tia ló ra khỏi lăng kính trong một máy quang phổ, trước khi đi qua thấu kính của buồng ảnh là:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *