Trắc nghiệm 12: Lí thuyết về dao động điều hòa

Welcome to your Trắc nghiệm 12: Lí thuyết về dao động điều hòa

Phương trình nào dưới đây mô tả đúng một vật dao động điều hoà có biên độ 5 cm; pha ban đầu bằng không, tần số 10Hz

Quỹ đạo của một vật dao động điều hòa có dạng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *