Tính độ hụt khối của hạt nhân Be

Khối lượng của hạt $ {}_{4}^{10}Be $ là mBe = 10,01134u, khối lượng của nơtron là  1,0087u, khối lượng của prôtôn là  = 1,0073u. Độ hụt khối của hạt nhân $ {}_{4}^{10}Be $ là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Xác định cấu tạo hạt nhân $ {}_{4}^{10}Be $ có Z = 4 prôtôn, N= A-Z = 10-4= 6 nơtron
– Độ hụt khối: $ \Delta m=\left[ Z.{{m}_{p}}+(A-Z).{{m}_{N}}-{{m}_{hn}} \right] $ = 4.1,0073u + 6.1,0087u – 10,01134u => $ \Delta m $ = 0,07u

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *