Trong khoảng này có bao nhiêu vân sáng đỏ?

Hỏi: Trong một thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc: ánh sáng đỏ có bước sóng 686 nm, ánh sáng lam có bước sóng λ, với 450nm < λ < 510 nm. Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 6 vân sáng lam. Trong khoảng này có bao nhiêu vân sáng đỏ?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7
Đáp:

Gọi M là vị trí trên màn có sự trùng nhau của vân sáng đỏ và vân sáng lam gần vị trí trung tâm nhất, ta có: $ k_{d}\lambda _{d}=k_{l}\lambda _{l} $ (1); Vì giữa M và vị trí trung tâm có 6 vân sáng màu lam, nên tại M là vân sáng màu lam thứ 7 ( $ k_{l} =7 $ );

Từ (1), ta được: $ \lambda _{l}=\frac{k_{d}\lambda _{d}}{k_{l}} $ (2)

Theo đề 450nm < $ λ_{l} $ < 510 nm ; tính được $ k_{d} = 5 $;

Vậy tại M có vân sáng đỏ bậc 5, nên giữa O và M có 4 vị trí cho vân sáng đỏ; Chọn đáp án A;

 

One Reply to “Trong khoảng này có bao nhiêu vân sáng đỏ?”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *