Trong nguyên tử Hidro, electron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân theo quỹ đạo tròn có bán kính 5.10-9 cm.

Trong nguyên tử Hidro, electron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân theo quỹ đạo tròn có bán kính 5.10-9 cm.

 1. Xác định lực hút tĩnh điện giữa electron và hạt nhân.
 2. Xác định tần số chuyển động của electron. Biết khối lượng của electron là 9,1.10-31kg.

Hướng dẫn giải

  1. Lực hút tĩnh điện giữa electron và hạt nhân:

  $ F=k\frac{{{e}^{2}}}{{{r}^{2}}}={{9.10}^{9}}{{\left( \frac{-{{1,6.10}^{-19}}}{{{5.10}^{-11}}} \right)}^{2}}={{9,2.10}^{-8}}N $

  1. Tần số chuyển động của electron:

  Electron chuyển động tròn quanh hạt nhân, nên lực tĩnh điện đóng vai trò là lực hướng tâm

  $ F=k\frac{{{e}^{2}}}{{{r}^{2}}}=mr{{\omega }^{2}} $

  $ \Rightarrow \omega =\sqrt{\frac{F}{mr}}={{4,5.10}^{16}}rad/s $

  Vì  $ \omega =2\pi f $

  $ \Rightarrow f=0,72.10{{\,}^{26}}Hz $

   

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *