Vật lý 12: Trắc nghiệm các loại quang phổ (10 câu)

Welcome to your Trắc nghiệm 12: Các loại quang phổ

1. 
Chọn phát biểu sai:

2. 
Chọn phát biểu sai về quang phổ vạch hấp thụ:

3. 
Chùm tia ló ra khỏi lăng kính trong một máy quang phổ, trước khi đi qua thấu kính của buồng ảnh là:

4. 
Chọn phát biểu sai

5. 
Chọn phát biểu đúng về ứng dụng của quang phổ liên tục:

6. 
Chọn phát biểu sai:

7. 
Chọn phát biểu sai về quang phổ vạch phát xạ:

8. 
Chọn câu sai

9. 
Một đèn phát ra bức xạ có tần số \( f=10^{14} Hz \). Bức xạ này thuộc vùng nào của thang sóng điện từ

10. 
Chọn câu đúng.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *