Vật lý 12: Trắc nghiệm các loại quang phổ (10 câu)

Welcome to your Trắc nghiệm 12: Các loại quang phổ

1. 
Chọn phát biểu sai

2. 
Chọn phát biểu sai về quang phổ vạch hấp thụ:

3. 
Chọn phát biểu sai:

4. 
Chọn phát biểu đúng về ứng dụng của quang phổ liên tục:

5. 
Chọn câu sai

6. 
Chọn câu đúng.

7. 
Chọn phát biểu sai:

8. 
Chùm tia ló ra khỏi lăng kính trong một máy quang phổ, trước khi đi qua thấu kính của buồng ảnh là:

9. 
Chọn phát biểu sai về quang phổ vạch phát xạ:

10. 
Một đèn phát ra bức xạ có tần số \( f=10^{14} Hz \). Bức xạ này thuộc vùng nào của thang sóng điện từ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *